Shopping Cart

Üretim

Üretim Hattı

300 adet personeli ve firmamıza bağlı olarak üretim yapan fason üretim işletmeleri ve fabrikaları bulunmaktadır. Firmamız ürünleri Pastal hazırlama, Kesim, Dikim, Kalite kontrol, Ütü, Paket ve işletme bünyesine aldığı hammaddeyi koli içinde sevk edecek hale gelmiştir.
K e s i m
Otomatik serim makinesi ile 20 mt uzunluğundaki 3 adet kesim masasında günde 11.000 mt dokuma kumaş kesimi yapılabilmektedir.
D i k i m
Elektronik ve otomatik dikiş makineleri ile ürün cinsine bağlı olarak ayda yaklaşık 20.000 – 35.000 takım veya parça üretimi gerçekleşmektedir.
K a l i t e K o n t r o l - Ü t ü - P a k e t
Üretim sürecinde üründe oluşan hataları önlemek için ürün üretim aşamasına girmeden uygunluk testleri yapılarak üretime girer. Üretimin belli noktalarında kalite kontrol noktası oluşturarak ürünlerin bir üst kalite noktasına sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanır. Ürünler kalite testinden geçtikten sonra işletme bünyesinde bulunan 8 adet vakumlu paskara ütüleri ile ütüleri yapılıp paketlemeye sevk edilir. Paketlemesi yapılan ürünler kolilenerek müşteriye sevki veya ihracat için hazır hale getirilir.

About Images

İstediğiniz Ölçüde Renkte Modelde Her Tarza Uygun Üniforma Tasarlıyor ve Üretiyoruz.